مسحة PCR لفيروس كورونا

مسحة PCR لفيروس كورونا

Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transcriptase PCR Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR

تحضيرات قبل إجراء التحليل

  • تحضيرات قبل إجراء التحليل: لا